ثبت نام

سامانه تحت وب باشگاه والیبال سـتارگان اصفهان

لطفا همه فیلد ها به خصوص انتخاب و ارسال عکس و مدارک را تکمیل کنید

ارسال عکس *
حجم کمتر از 500 KB
person
person
email

اطلاعات شخصی

person
verified_user

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات تماس

ارسال مدارک


حجم مجاز برای آپلود تا 500 KBحجم مجاز برای آپلود تا 500 KBحجم مجاز برای آپلود تا 500 KB

رضایت نامه

اینجانب ولی والیبال آموز مربوطه اکنون در جریان فرایند ثبت نام فرزند خویش در باشگاه ورزشی ستارگان هستم و رضایت کامل خود را برای حضور فرزندم در تمرین ها ، مسابقات و تمام فعالیت های تحت نظارت این باشگاه اعلام میدارم.

آئین نامه انضباطی

ماده اول : رعایت اخلاق و شئونات اسلامی
ماده دوم ( حضور ورزش آموز ) : 10 الی 20 دقیقه قبل از شروع کلاس ها و 20 الی 30 دقیقه قبل از شروع مسابقات باید حضور داشته باشید.
ماده سوم : پوشیدن لباس دریافت شده از باشگاه در تمام تمرین ها و مسابقات الزامی است.
ماده چهارم : جبران هرگونه خسارت وارده به وسایل باشگاه که به صورت تعمدی یا سهل انگاری باشد.
ماده پنجم : غیبت دو ماه متوالی و یا سه ماه به صورت غیر متوالی به منظور انصراف از آموزش باشگاه بوده و ادامه همکاری با شرایط جدید سال جاری خواهد بود.
تبصره یک از ماده پنجم : در صورتی که غیبت بخاطر مصدومیت در تمرینات این باشگاه باشد این ماده قابل اجرا نخواهد بود.
ماده ششم : قبل از شروع هر ماه باید شهریه و هزینه های مربوط به آن پرداخت شود.
ماده هفتم : در صورت سه جلسه غیبت متوالی و یا چهار جلسه غیبت غیر متوالی در هر ماه مربی مختار به تصمیم گیری خواهد بود.
تبصره یک از ماده هفتم : در صورتی که غیبت به دلیل مصدومیت در تمرین و یا مسابقات این باشگاه باشد این ماده قبل اجرا نخواهد بود.

تائید و پرداخت

در نظر داشته باشید که در مراحل قبل تمام اطلاعات به صورت کامل و بدون اشتباه وارد شده باشد. پیام های مربوط به سامانه و باشگاه از این پس به شماره همراه وارد شده در مرحله یک ارسال خواهد. همچنین بعد از پرداخت رسید تائید این فرایند بعد از چند دقیقه تا چند ساعت به شماره مذکور ارسال خواهد شد.

جهت تکمیل فرایند ثبت نام مبلغ درج شده در این صفحه را تائید کنید و به درگاه بانک جهت پرداخت متصل شوید ، این هزینه برای ثبت نام و یک ماه تمرین فرزند شما در نظر گرفته شده است ، ساعات کلاس و ... بعد از تائید و برنامه ریزی برای شما پیامک خواهد شد.

128500 تـومان